Make your own free website on Tripod.com


Nagbabakasyon sa isang "cruise ship" yung isang pamilyang banyaga. Sa kalikutan nung isang kasama nilang bata ay nahulog siya sa tubig. Balisang-balisa ang ina at walang ibang magawa kundi sumigaw ng paulit-ulit - "Please help my child! He fell overboard! Someone... Anyone... Please help my child!". Lumipas ang ilang sandali - wala pa ring kahit na sinong nagtangkang sumagip sa bata.

Bigla na lang, buhat sa isang mataas na purok nung "cruise ship", isang Filipino crewman ang nakitang naka "swan dive" papunta sa malalim na tubig. Sa taas ng kaniyang pinanggalingan, mahigit na ilang sandali ang lumipas bago lumusong sa tubig yung "Filipino crewman". Ilang sandali muli ang lumipas bago nakita ng lahat na pumangibabaw sa tubig ang ulo ng "Filipino crewman". Palakpakan ang lahat na nakatingin. Lumangoy ang "Filipino crewman" at pinuntahan at sinagip ang nagpupumiglas na bata. Maatikabong palakpakan mula sa lahat ng nanunuod.

Sa madaling sabi, naibalik ang nasagip na bata at ang ating magiting na "Filipino crewman" sa "cruise ship" at madaling naharap sa isang reporter ng 6:00 news sa isang "live interview".

Ipinahayag nung reporter: "You are a true hero - having saved the life of another human being. Is there anything you wish to say to the thousands currently viewing the news?"

Sagot nung "Filipino crewman": "Putragis na mga yun! Papatayin ko silang lahat pag nalaman ko kung sino yung mga tumulak sa akin!"