Make your own free website on Tripod.com


Tungkol ito sa mag-asawang mandurukot na nakatira sa Quiapo. Ang babae ay buntis at kasalukuyang nanganganak sa PGH at asikaso naman ng ating magiting na duktor. Lumabas ang bata na isang maganda at malusog na sanggol kaya lang ay may kaunting "depekto". Ito ay sapagkat nakatikom ang kangyang kamay na tila ba galit sa mundo. Anumang gawin ng duktor ay hindi maibuka ito kaya naipasya ng duktor na operahan ito at laking gulat sa kanyang nakita pagkat nasa kamay ng bata ang sing-sing na suot niya habang ito ay ipinapanganak pa....