Make your own free website on Tripod.com


Hindi lang si Armando probinsiyano. Taga-bukid pa man din! Siya na siguro ang pinaka "promdi" sa buong mundo.

Isang umaga, kagigising pa lang niya, napansin ni Armando na ang kaniyang ari-arian ay hindi lang malaking malaki kundi matigas na matigas pa at mukhang namamaga ng husto. Natakot si Armando sa kaniyang nakita kaya kumaripas agad siya ng takbo sa bahay ni Doktor.

Kumatok si Armando. Bumukas yung pinto at pinapasok ni Doktor si Armando. "Ano'ng problema natin?" tanong ni Doktor. Sagot naman ni Armando, "Ito pong ari-arian ko, pagang-paga nung paggising ko! Natatakot po ako, Doktor..." "Hindi problema 'yan, wika ni Doktor". Kumuha si Doktor ng kung ilang "hielo" (ice cubes) mula sa kanilang freezer at ibinigay kay Armando. Paliwanag ni Doktor kay Armando, "Itong hawak ko (hielo o ice cube) ay batong puti." Reseta ni Doktor kay Armando, "Dampi-dampian mo nitong batong puti ang iyong ari-arian at sa ilang sandali ay mawawala ang pamamaga." Nagpasalamat si Armando kay Doktor at nagmadaling umuwi sa kanila.

Pagdating ni Armando sa kanila, dinampi niya ang "batong puti" sa kaniyang namamaga pa ring ari-arian. "Tama si Doktor!" wika ni Armando sa kaniyang sarili. "Sa pagdampi ng 'batong puti', humupa nga ang pamamaga!"

Lumipas ang ilang araw, gumising si Armando isang umaga na matigas at namamaga na naman ang kaniyang ari-arian. Takbo agad si Armando kila Doktor. Kumatok si Armando. Bumukas ang pinto at pinapasok ni Misis si Armando. Tanong ni Armando kay Misis, "Kailangan ko po ng 'batong puti' ni Doktor kasi namamaga na naman ang aking ari-arian." "Wala dito si Doktor", sagot ni Misis. "Ano ba ang nararamdaman mo?", tanong ni Misis. Ipinakita at ipinahipo ni Armando ang kaniyang ari-arian kay Misis at natuwa si Misis sapagkat tunay nga namang sobra ang pamamaga... hindi lang napakalaki... napakatigas pa."

Biglang nagka-idea si Misis. Tinanggal ni Misis ang kaniyang palda at ang kaniyang panty. Ipinakita ni Misis ang kaniya namang ari-arian kay Armando. Wika ni Misis, "Ito ay 'batong itim'. Ipasok mo ang iyong namamagang ari-arian diyan at tiyak na mawawala ang pamamaga." Sa madaling sabi, pinasok na ni Armando, nilabas ulit, pinasok ulit, nilabas ulit... buweno, alam niyo na ang nangyari pagkatapos...

Pagkatapos nila Armando at Misis sa "batong itim" therapy, tinanong ni Misis kay Armando, "O, ano ngayon ang masasabi mo... Ano ang mas magaling, yung batong puti o yung batong itim?"

Sumagot si Armando, "Naku, Misis, kung ako lang, ang tatanungin, mas magaling ang 'batong itim!"

"Bakit mo naman nasabi yun?", tanong ni Misis.

Nakangising sumagot muli si Armando, "Aba, ay may gagaling pa baga diyan sa batong itim. Tanggal na ang pamamaga, labas pa ang nana!"